Implementarea Regulamentului privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.
Implementarea Regulamentului GDPR necesita:

✓ Efectuarea unei evaluari (audit) asupra modalitatii in care operatorul asigura protectia datelor in prezent. Evaluarea se va efectua, dupa caz, pe baza de interviu/chestionare cu operatorul, prin analiza regulamentelor/prevederilor interne aplicabile, a documentelor relevante, a softurilor in care se introduc date, precum si prin analiza website-urilor si aplicatiilor acolo unde este cazul. Rezultatul va fi detaliat intr-un raport de audit;

✓ Raportul de audit va contine: o descrierea prelucrarilor de date efectuate; o evaluarea necesitatii si proportionalitatii prelucrarii de date; o estimarea riscurilor asupra datelor procesate; o masuri recomandate pentru a asigura conformitatea cu dispozitiile Regulamentului;

✓ Implementarea masurilor prevazute in raportul de audit care constau in: o instructiuni pentru angajati; o instruirea efectiva a angajatilor; o modele de documente ce urmeaza a fi folosite; o politica privind confidentialitatea si securitatea procesarii datelor; o recomandari pentru modificare website, aplicatii utilizate; o recomandari cu privire la modul in care datele sunt pastrate in software-urile aferente precum si hard copy;

✓ Servicii aferente responsabilului cu protectia datelor (DPO) asa cum acestea sunt reglementate de Regulament;


În vederea implementării măsurilor descrise mai sus pentru firmele interesate oferta constă în:

✓ Servicii de evaluare si implementare a Regulamentului – preț începând de la 1.500 lei (variabil în funcție de complexitatea fluxului informațional, se plătește o singură dată);

✓ Servicii DPO – preț începând de la 300 lei (variabil în funcție de volumul de activitate, se plătește lunar);